Magunkról Bemutatkozás

Alapítványi Iskolák Dél-Dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A 2007-ben bekövetkezett oktatási és szakképzési törvényváltozások a szakképzés tekintetében új fejezetet nyitottak. Ehhez a változáshoz alkalmazkodtak a régió és szűkebb környezetünk, Baranya megye nem önkormányzati fenntartású szakképző intézményei is. A régióban bejegyzett hét új típusú TISZK közül az egyik, rövidített nevén, az AIDD SZASZET is. A hét TISZK között tanulólétszámát tekintve a harmadik legnagyobb intézményi társulás.

A társulást létrehozó fenntartókat és a hozzájuk kapcsolódó intézményeket az alábbi táblázat szemlélteti. A táblázatban található önkormányzati fenntartású intézmény is. Paks Város Önkormányzata az általunk létrehozott társulásban látta szakképző intézménye tovább fejlődését, fennmaradását. Ők a alapítás után fél évvel csatlakoztak az AIDD SZASZET-hez. Jelenleg is van folyamatban társulási törekvés nem önkormányzati fenntartású intézmény részéről.

 

Sorszám

 

Fenntartó

 

Iskola

 

1. Didactica Magna Alapítvány
7621 Pécs, Váradi A. u. 4.
1364. ssz. Pk.60.144/2001/11.
Comenius Szakközépiskola és Szakiskola
7621 Pécs, Váradi A. u. 4.
72/511-266
OM: 027440
2. EDUCATIONIS Oktatási Alapítvány
8656 Nagyberény, Petőfi u. 17/a.
570. ssz. Pk.20.0003/1996/3.
Educationis Oktatási Alapítvány Szakképző Iskolája
8656 Nagyberény, Templom u. 2.
84/582-005
OM: 100525
3. ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
13/2001. ssz. 6.Pk.60,059/2001/2.
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.
75/519-301
OM:036396
4. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet
1035 Budapest, Vihar u. 8.
Pk.60.059/2007.
Kolping Katolikus Szakképző Iskola
7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.
74/512-130
OM: 036416
Kolping Katolikus Szakképző Iskola
7561 Nagybajom, Templom u. 5.
82/536-052
OM:200668
5. Penta Akadémia Alapítvány
7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
1343. ssz. Pk.60.078/2001/4.
Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola
1051 Budapest, Sas u. 25.
1/302-7876
OM: 035496
6. Paks Város Önkormányzata
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.
Törzskönyvi azonosító: 414951
I. István Szakképző Iskola
7030 Paks, Iskola u. 7.
75/311-278
OM: 036418Megyei és régiós szerepünk egyaránt fontos területe, hogy társulásunk is törekszik az erőforrások koncentrálódásra valamint arra, hogy a szakképzési beruházások segítsék képzéseinek gazdaságosságát. Ugyanakkor sajátos fenntartási helyzetünkből és regionális területi elhelyezkedésünkből adódóan igyekszünk lefedni a szakképzés üres foltjait és szinte azonnal reagálni tudunk a munkaerőpiac kihívásainak.

A 21 szakmacsoportból 17-ben képezünk különféle szakmákat, köztük szinte az összes hiányszakmát. Iskoláink a szakképzési szerkezetüket bármikor képesek rugalmasan megváltoztatni. Ehhez megfelelő tárgyi feltételekkel és humánerőforrással rendelkezünk. A gépipartól kezdve a legkomolyabb tárgyi feltételeket igénylő képzésekig minden megtalálható a palettánkban.
Társulásunk szabad kapacitású kollégiumi férőhellyel rendelkezik. Így szinte bármilyen típusú, akár bentlakásos felnőttképzési igényt is ki tudunk elégíteni a régióban. Intézményeink közül kettőben felsőfokú szakképzés is folyik.

Minden intézményünk rendelkezik valamilyen sajátossággal a képzések terén. Ez nem csak az előnyös megkülönböztetés tényét jelenti, hanem az egymás iránti segítségnyújtást is biztosítja.

A tanév végére összehangolják pedagógiai programjainkat, helyi tanterveinket, minőségirányítási rendszerünket és közös pályakövetést is kidolgozunk, melyet minden intézményünk alkalmaz.
Igyekszünk eredményes pályaorientációs tevékenységet végezni a hiányszakmák terén is. Jelentős erőfeszítést teszünk az alacsonyan kvalifikált, hátrányos helyzetű rétegek mind nagyobb számban történő képzésbe vonására. Felnőttképzési tevékenységünk pedig a még intenzívebb és akutabb szakképzési igények kielégítésére törekszik.

Természetesen társulásunk is megfelelő regisztrációval rendelkezik az NSZFI-nél. Ez hozzásegített bennünket, hogy jelentős támogatást kapjunk a gazdaság szereplőitől. A kapott összeget pedig igyekszünk hatékonyan felhasználni az oktatás eredményessége érdekében.

Társulásunk elfogadja az RFKB döntéseit. Az idei irány-arány számok meghatározásakor a 17 szakmacsoportban 72 osztály indítását javasolták. A jelenlegi helyzet szerint szinte 100%-ban megtudjuk szervezni a beiskolázást. Mi is feladatellátási modellként dolgozunk. Igyekszünk kiküszöbölni a párhuzamos képzéseket, de mi ezt regionális szinten valósítjuk meg.

Fenntartóink és intézményeik a szakmai tudást tőkének tekintik, melyre minden nálunk végzett tanuló nyugodtan építkezhet. Ezt a lehetőségünkhöz mérten megvalósítandó korai szakmai szocializáció is elősegíti, továbbá kiemelt feladatunknak tekintjük a választott szakma iránti vonzódás, kötődés és motivációs bázis elmélyítését.


Az AIDD SZASZET székhelye: 7621 Pécs, Váradi A. u. 4.
Elérhetőség: tel/fax: 72/511-266, 511-267
E-mail: kozma@aiddtiszk.huaidd@aiddtiszk.hu
Weboldal: www.aiddtiszk.hu
Regisztrációs szám: RT04-015/2008.

Kozma Béla
ügyvezető