Magunkról Munkatársak

Az AIDD SZASZET Nkft. működéséért az ügyvezető felelős.

A TÁMOP pályázaton elnyert projekt megvalósítása a projektmenedzsment feladata.

A sikeres munka, az eredményes oktató-nevelő tevékenység megvalósításában minden intézmény tantestülete, adminisztrátor és technikai személyzete részt vesz.

Az iskolák honlapjain részletesen megismerhetők a társulás munkatársai.