Projektek Projektről általában

„Korszerű, keresletvezérelt szakképzés megvalósítása, a
Dél-dunántúli Régió felemelkedéséért”

c.

TÁMOP 2.2.3-09/1-2009-0019 számú támogatott

pályázat

Az
ALAPÍTVÁNYI ISKOLÁK DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS
SZAKKÉPZÉSI SZERVEZÉSI TÁRSULÁSA NKFT.

a fenti pályázat keretében
191.261.280 Ft támogatás nyert.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt időtartama:
2010. 01. 04. – 2011. 12. 31.

 

1. A PROJEKT CÉLJA

Célunk a projekttel hozzájárulni a szakképzési struktúra tartalmi korszerűsítéséhez, a szakképzés presztízsének visszaszerzéséhez, a képzők, a képzések és a képzési szolgáltatások innovációjának megvalósításához, a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodva és a gazdaság szereplőivel együttműködve. Célunk továbbá, hogy a jelenlegi, képzők által nyújtott, jelenleg kínálat vezérelt struktúra a valós munkaerő-piaci igényeken alapuló keresletvezérelt szakképzéssé alakuljon át.
Fenti cél elérése érdekében egy rugalmas, a munkaerőpiachoz alkalmazkodni tudó szervezetet kívánunk létrehozni. A szervezet gyors reagáló képessége érdekében kis létszámú, állandó apparátussal működő, projektszemléletű TISZK-et hozunk létre.


2. A POJEKT FŐ TEVÉKENYSÉGSZEMPONTJAI

A következő összefoglaló felsorolás azt tartalmazza, hogy milyen fő tevékenységcsoportokban kívánjuk a kitűzött célokat megvalósítani:

 • szervezetfejlesztés
 • pedagógiai, képzés- és tananyagfejlesztés
 • humánszolgáltatások kialakítása
 • humánerőforrás fejlesztés

 

3. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA LÉTREJÖTT MENEDZSMENT:

 • projektvezető menedzser: Demeter Edina
 • szakmai vezető: Kiss Krisztina
 • esélyegyenlőségi mebízott: Csima Zsuzsanna
 • vállalati kapcsolattartó: Mikus Ildikó
 • képzés/továbbképzésfejlesztési megbízott: Ronczyk Tibor
 • humánerőforrás-fejlesztési megbízott: Kozma Béla
 • jogtanácsos: Dr. Bayer Ildikó
 • pénzügyi vezető: Szöghy Emese
 • intézményi megvalósítók:
  • Adorján József Attila: Energetikai Szakközépiskola (Paks)
  • Gombos Brigitta: Comenius Szakközépiskola és Szakiskola (Pécs)
  • Marosfi Annamária: I. István Szakképző Iskola (Paks)
  • Juhász Szilveszter: Kolping Katolikus Szakképző Iskola (Szekszárd)
  • Laki Lukács Péter: Kolping Katolikus Szakképző Iskola (Nagybajom)
  • Fodorné Csapó Eszter: Educationis Oktatási Alapítvány Szakképző Iskolája (Nagyberény)
  • Papp Lászlóné: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola (Kaposvár)
  • Vörös Zsuzsanna: Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola (Budapest)


nagyítás